Voorstelling

Inclusieve opvang

Kinderen worden groot met vallen en opstaan. De ene groeit wat vlugger dan de ander en ieder kind heeft unieke talenten. Sommige kinderen ontwikkelen bepaalde vaardigheden heel snel en andere weer wat trager. Kinderdagverblijf Chibi staat open voor kinderen van 0 tot 3 jaar met specifieke zorgbehoeften (bv. adoptie, hechtingsstoornis, eetproblemen,…) of een handicap. Wij willen als kinderdagverblijf toegankelijk zijn voor alle kinderen, met respect en aandacht voor verschillen in mogelijkheden. Dit betekent dus dat kinderen die meer intensieve zorgen nodig hebben, ook kunnen opgevangen worden in ons kinderdagverblijf. We bespreken samen of deze zorg haalbaar blijft en welke praktische afspraken er hiervoor gemaakt worden.

Doelstelling

Wij bieden een dienstverlening die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de gezamenlijke wensen en belangen van u als ouder en van ons als kinderopvang. Wij willen een hoogwaardige omgeving creëren, die voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en waarbij het welzijn van uw kind steeds de focus is. Onze crêche is er een waar veiligheid, geborgenheid en hygiëne heel belangrijk zijn.
We willen ook een duidelijke opvoedingssituatie aanbieden, die een aanvulling kan zijn op de pedagogische omgeving van thuis.

Chibi werkt hiervoor met een aantal bachelor gediplomeerde disciplines en onderscheidt zich dan ook opvallend van andere kinderdagverblijven. (aanwezigheid van verpleegkundigen, orthopedagoge, ergotherapeute, kleuterleidster en kinderverzorgsters.)

De kinderen verblijven bij ons in horizontale leefgroepen (leeftijd) met elk een vaste begeleidster.

Team

van links naar rechts

Lise

  • professionele bachelor orthopedagogie

Chloé

verantwoordelijke

  • professionele bachelor (sociale) verpleegkunde
  • academische bachelor pedagogische wetenschappen

Lonneke

  • professionele bachelor (algemene) verpleegkunde

Brenda

  • professionele bachelor lerarenopleiding – kleuteronderwijs

Loes

  • professionele bachelor ergotherapie

Inne

  • kinderverzorgster

Kerstin

  • kinderverzorgster

Kinderdagverblijf Chibi

011/74 87 98 of 
0474/60 68 12 (tijdens openingsuren)
0494/91 49 24 (enkel in noodgevallen)
kdvchibi@hotmail.com